Renovatie voormalige gevangenis te Alkmaar

Renovatie van alle buitengevelkozijnen (voormalig gevangeniscomplex Schutterswei). Voor dit werk is LB-profile verdiept met HVL-verbinding toegepast.